Kies uw taal

Onderzoek: Hoe staat de Nederlandse ouder tegenover GPS producten en diensten?

Het gebruik van GPS producten en diensten voor kinderen lijkt steeds populairder te worden. Maar hoe staat de Nederlandse ouder hier eigenlijk tegenover en wat vinden zij hiervan? Dit was reden voor Spotter om dit te laten onderzoeken.  Onderzoeksbureau Sherloq market research & insights heeft dit onderzoek in juni 2019, in opdracht van Spotter, uitgevoerd onder 504 Nederlandse ouders.   Het persbericht  van dit onderzoek leest u hier, de highlights en de volledige onderzoeksresultaten leest u onderstaand.

Onderzoeksmethode

Door middel van kwantitatief onderzoek op basis van vragenlijsten, is het onderzoek afgenomen onder 504 Nederlandse ouders met kinderen tussen de 4 en 10 jaar oud. Het online veldwerk heeft plaatsgevonden tussen 21 mei  en 30 mei 2019.

Highlights van het onderzoek

Opvallend is dat  77 procent  van de Nederlandse ouders zijn kind óf al volgt  via GPS of hier wel oren naar heeft. De voornaamste reden voor het gebruik van GPS producten of diensten is om het kind te kunnen volgen tijdens het buitenspelen en op vakantie.  Privacy vinden  Nederlandse ouders ondergeschikt aan de ‘whereabouts’ van hun kind. Maar liefst 66 procent vindt het kennen van de locatie van hun kind belangrijker dan zijn of haar privacy.  Vrouwen zijn bezorgder dan mannen als het gaat  om hun kind; zo wil 70 procent van de moeders weten waar het kind is tijdens het buitenspelen tegen 54 procent van de vaders.  Ook voor andere doelgroepen, zoals senioren, hulpbehoevenden en mensen met Alzheimer, zien veruit de meeste respondenten (86 procent) GPS  als een zeer bruikbare oplossing.  De volledige onderzoekresultaten leest u onderstaand.

Onderzoeksresultaten

Deze onderzoeksresultaten zijn hoofduitkomsten van het onderzoek. Aanvullende demografische doelgroepskenmerken zoals leeftijd, opleiding en inkomen worden hierin niet gedeeld. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.

Maakt u gebruik van GPS producten of diensten, zodat u weet waar uw kind is?

Ja 35%
Nee 65%

Zou u erin geïnteresseerd zijn om via een GPS product of dienst te weten waar uw kind is?

Ja 65%
Nee 35%

Op welke manier maakt u gebruik van GPS?

Via een smartphone 27%
Via een GPS tracker 7%
Via een GPS horloge 9%

(Indien via GPS) Doet u dit in overleg met uw kind?

Ja 90%
Nee 10%

Bij welk van de volgende activiteiten vindt u het fijn om te weten waar uw kind is? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Op vakantie 48%
Op schoolreisje 32%
Als ze alleen buiten zijn 74%
Als ze met vrienden buiten zijn 64%
Tijdens sporten/wedstrijden 15%
Onderweg naar school 44%
Tijdens de kinderopvang 10%
Als ze voor andere redenen buitenshuis zijn 3%
Geen 4%

‘Als ik mijn kind een GPS tracker geef, mag hij/zij verder weg van huis dan normaal.’

Helemaal mee eens 5%
Mee eens 22%
Neutraal 23%
Mee oneens 39%
Helemaal mee oneens 11%

‘Ik vind het belangrijk dat ik weet waar mijn kind is en dat we elkaar in geval van nood kunnen bereiken.’

Helemaal mee eens 40%
Mee eens 45%
Neutraal 12%
Mee oneens 2%
Helemaal mee oneens 0%

‘Ik vind het belangrijk dat producten die in contact staan met het internet optimaal beveiligd zijn tegen hackers.’

Helemaal mee eens 55%
Mee eens 32%
Neutraal 11%
Mee oneens 1%
Helemaal mee oneens 0%

Stel, u moet een van de twee opties kiezen. Welke vindt u dan het belangrijkst?

De privacy van mijn kind. 34%
Op de hoogte zijn waar mijn kind is. 66%

Als u een van deze beschrijvingen moet kiezen, welke past het best bij u als ouder?

“Ik wil mijn kind beschermen en het liefst altijd in de gaten houden.” 25%
“Ik laat mijn kind vrij, maar ik ben wel bereid om gebruik te maken van hedendaagse technieken om in contact te staan met mijn kind.” 65%
“Kinderen moeten zo zelfstandig mogelijk alleen op pad kunnen zonder dat je hier als ouder in controleert.” 10%

‘Een GPS tracker is een goede oplossing voor senioren, hulpbehoevenden, personen met alzheimer of dementie.’

Helemaal mee eens 42%
Mee eens 43%
Neutraal 13%
Mee oneens 1%
Helemaal mee oneens 1%

Deel deze pagina

De websites van Spotter maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de websites stemt u in met het plaatsen van deze cookies. Meer info Sluit melding